Wojny sojuszy

Informacje ogólne (E&P lore)

Celem wojen sojuszów jest zdobywanie punktów dla swojego sojuszu. Można tego dokonać, pokonując bohaterów nieprzyjaciela, zaś każdy pokonany wróg przybliża sojusz do zwycięstwa. Gdy wojna dobiega końca, wygrywa sojusz z największą liczbą zdobytych punktów. Silniejsi bohaterowie przeciwnika są warci więcej punktów za pokonanie. Przyznawane są dodatkowe punkty za pokonanie wszystkich bohaterów drużyny wroga. Zdobyte punkty nigdy nie przepadają, nawet jeśli gracz opuści dany sojusz. Aby brać udział w wojnach, trzeba ustalić skład drużyny obronnej podczas fazy przygotowań poprzedzającej każdą wojnę. Nie można zmieniać składu drużyny po rozpoczęciu wojny. Podczas wojny można atakować 6 razy. Każdy atak pochłania energię wojenną. Pokonane drużyny obronne po pewnym czasie odradzają się. Można atakować nieprzyjaciół nawet wtedy jeśli wszyscy bohaterowie naszej drużyny obronnej zostaną pokonani. Ważne: podczas bitew poszczególni bohaterowie mogą przeprowadzić tylko jeden atak. Kluczem do zwycięstwa w wojnach jest więc szeroki wachlarz mocnych bohaterów oraz ich umiejętny dobór.

Jak wziąć udział?

Żeby wziąć udział w wojnie trzeba spełniać następujące wymagania:

 •  trzeba należeć do sojuszu biorącego udział w wojnach
 • mieć 12 lub wyższy poziom profilu gracza
 • zaznaczyć ptaszek „Wziąć udział w wojnach” Sojusz -> Wojna

Faza dobierania (24h)

Przez ten czas gra dobiera przeciwników o zbliżonej sile wojennej. Na proces dobierania ma wpływ:

 • 30 najlepszych bohaterów każdego gracza, szczególnie 5 o największej sile. (nie ważne czy są umieszczeni w drużynie obronnej, gra bierze pod uwagę całokształt)
 • Najsilniejsze oddziały każdego z kolorów
 • Liczba graczy biorących udział w wojnie
 • Historia wojen (stosunek wygranych i przegranych wojen)

Siła sojuszu natomiast to wypadkowa trofeów poszczególnych sojuszników, punktów za walkę przeciw tytanom oraz siły i zwycięstwa podczas wojen. Siłę wojenną oblicza się na podstawie najmocniejszych bohaterów i oddziałów każdego z członków sojuszy biorących udział w wojnach. Brane są również pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia sojuszu. Podsumowując – tylko siła wojenna oraz liczba graczy uczestniczących w wojnie ma wpływ na proces dobierania, liczba pucharów członków sojuszu czy punkty za pokonanych tytanów są tutaj bez znaczenia.

Siła sojuszu = punkty za trofea + punkty za tytanów + siła wojenna.

Faza przygotowań (15h)

Faza przygotowań trwa około 15 godzin. W ciągu tego czasu każdy gracz biorący udział w wojnie musi wybrać swoją drużynę obronną. Po rozpoczęciu wojny nie można jej zmienić. Jeżeli gracz nie wprowadzi żadnych zmian do swojej drużyny obronnej, gra automatycznie użyje drużyny wystawionej w poprzedniej wojnie. Podczas fazy przygotowań można kliknąć w baner przeciwników aby wyświetlić członków wrogiego sojuszu. Jednak nie da się podejrzeć drużyn obronnych przeciwników, jest to możliwe dopiero w fazie wojny. Widoczne są za to drużyny jakich używa nasz sojusz w obecnej wojnie oraz ile punktów zyskają przeciwnicy po ich ewentualnym pokonaniu. Widoczne jest również wsparcie wroga – moc specjalna, którą zyskują oba sojusze w trakcie wojny.

Faza wojny (24h)

Pole bitwy jest przedzielone 3 mostami, sojusznicy znajdują się na południu, a wrogowie na północy. Na górze wyświetlane są następujące informacje:

 1. dostępna energia wojny
 2. banery obu sojuszy – kliknięcie wyświetla informacje o sojuszu tj. listę członków, siłę sojuszu, trofea graczy, ile flag (energii) wojny pozostało do zużycia.
 3. pasek z wynikiem wojny – nasz sojusz na niebiesko, przeciwnicy na czerwono. Pasek wydłuża się lub skraca w zależności od wyniku.
 4. czas – odmierzany dla każdej z faz, informuje ile pozostało do końca każdej z nich. W przypadku fazy wojny upłynięcie czasu oznacza koniec wojny.
 5. wsparcie wroga – reprezentowane przez ikonę pod nazwą wrogiego sojuszu.
 6. koło zębate – znajduje się pod energią wojny. Włącza/wyłącza czat, pozwala przeglądać informacje o wojnie, wybierać, a raczej przeglądać dostępną drużynę atakującą.
 7. informacje o atakach – po prawej stronie pod nazwą wrogiego sojuszu. Wyświetla historię ataków poszczególnych graczy tj. kto zaatakował kogo i ile zdobył punktów. Sojusznicy są oznaczeni kolorem niebieskim, przeciwnicy czerwonym. Po kliknięciu wyświetla się historia ataków całej wojny oraz zakładka Najlepsi atakujący w której to na podstawie zdobytych punktów sklasyfikowani są gracze obu sojuszy.

Każdy z graczy biorących udział w wojnie jest oznaczony miniaturką, którą widać na planszy. Kliknięcie na konkretnego gracza wyświetli następujące informacje:

 • imię gracza
 • online/offline okrąg zielony lub czerwony (na lewo od imienia) informujący czy w danej chwili gracz jest zalogowany
 • siła drużyny – moc zespołu obliczona dla 5 żywych bohaterów (po zabiciu jakiegoś bohatera nie zmniejsza się)
 • postacie w drużynie – reprezentowane za pomocą miniatur, wybrane przez gracza do obrony, po zabiciu bohatera wyświetla się biała czaszka na czarnym tle.
 • punkty życia bohaterów – paski życia wyświetlane dla każdego z bohaterów.
 • dostępna energia wojny – w prawym roku widać ile flag do użycia posiada gracz.
 • Po kliknięciu na przycisk Dane można sprawdzić jakich oddziałów używa gracz i co najważniejsze, ile punktów dla sojuszu zyskamy po jego pokonaniu. Jest to suma aktualnie dostępnych punktów oraz punktów bonusowych za zwycięstwo.

Walka i wsparcie wroga oraz naszych bohaterów

Generalnie walka wygląda tak samo jak na mapie i w najazdach. Różnicą jest moc specjalna, która towarzyszy zarówno nam jak i przeciwnikom. Obecnie w grze występuje 5 wojennych mocy specjalnych, trzy z nich wpływają zarówno na drużynę atakującą jak i broniącą. Podczas walki na górze wyświetlony jest pasek z logiem wsparcia wroga, gdy ten osiągnie maksimum włącza się umiejętność specjalna. Pasek rośnie szybciej po pokonaniu bohatera drużyny przeciwnej.

Wsparcie oddziałujące tylko na drużynę atakującą:

Wsparcie oddziałujące na obie drużyny:

Odrodzenie pokonanych drużyn (respawn)

Po całkowitym wyeliminowaniu zespołu ten odradza się po upłynięciu konkretnego czasu. Ten zaś uzależniony jest od ilości porażek danej drużyny. Więcej porażek = większy czas do odrodzenia.

Wyjątek stanowi sytuacja w której WSZYSTKIE drużyny danego sojuszu zostaną wyeliminowane. Wówczas wszystkie odradzają się OD RAZU (przed upłynięciem tury!) Jest to często stosowana przez sojusze taktyka, aby zmaksymalizować ilość zdobytych punktów (wszystkie zespoły – w tym te słabe, ponownie stają się dostępne więc można je zaatakować).

Nagrody

Po każdej wojnie, nawet tej przegranej, gra przydziela losowe nagrody. Poziom nagród dla przegranych jest znacząco obniżony. Ponadto sojusz zbiera punkty. Za zwycięstwo – 5 punktów, remis 3 punkty, porażkę 1 punkt. Zdobycie 25 punktów umożliwia otwarcie skrzyni wojny. Więcej na ten temat w dziale Skrzynie -> skrzynia wojenna.