Wieża strażnicza

Wieża strażnicza

Wieża strażnicza przechowuje zasoby odebrane ze zdobytych przyczółków. Zdobywając je, produkcja zasobów ulega zwiększeniu. Pojemność magazynowa dotyczy tylko wieży i nie jest włączona do ogólnej pojemności magazynowej gracza.