Ulepszanie bohaterów (Ascend)

Każdy bohater może zostać ulepszony. Dzięki temu mamy możliwość jego dalszego levelowania, a co za tym idzie – staje się mocniejszy. Zwiększa się ilość ataku, obrony, zdrowia. Podczas każdego ulepszenia zwiększa się poziom umiejętności specjalnej – przydatne wówczas gdy nie jest ona na maksymalnym poziomie. By ulepszenie było możliwe, postać musi posiadać maksymalny poziom dla danego TIERU, ulepszenie to swego rodzaju przejście na wyższy TIER. Koszt ulepszenia uzależniony jest od ilości gwiazdek postaci, obecnego tieru oraz żywiołu. Potrzebne są konkretne przedmioty oraz żywność. W każdym momencie można podejrzeć koszt ulepszenia dla każdej posiadanej postaci (aby to zrobić maksymalny level nie jest wymagany). Dzięki ulepszaniu postaci drużyna staje się silniejsza!

Tabela ulepszeń (z podziałem na żywioły) – dotyczy ostatniego możliwego ulepszenia!

Uwaga: Ulepszenie bohaterów legendarnych na przedostatnią belkę, wymaga identycznych przedmiotów jak dla ulepszenia na ostatnią belkę bohaterów epickich.

Aby dokonać ulepszenia wystarczy wybrać kartę postaci i kliknąć „Ulepsz”

Ukaże się okno, które informuje o ile punktów zwiększy się atak, obrona, poziom życia bohatera. Jeżeli poziom umiejętności specjalnej nie będzie maksymalny, zostanie ona podwyższona o jeden. Zwiększy się także koszt postaci. W okienku niżej widać jakie materiały są potrzebne by dokonać ulepszenia, bez nich niestety nie jest to możliwe (nie można dopłacić diamentami etc.) Mając wszystkie potrzebne materiały pole „Ulepsz” staje się aktywne.