Otagowano: wersja 28

11

Aktualizacja gry do wersji 28

Dzisiejsza aktualizacja wniosła do gry szereg usprawnień i nowości. Pełna lista zmian i usprawnień: Turniej Doliny Wiosny Dodano Turniej Doliny Wiosny (początek 6 kwietnia). Dodano nowy poziom – łatwy. Teraz będą trzy poziomy: łatwy,...