Mityczni Tytani

 

Mityczni Tytani

Całkowicie nowy rodzaj wydarzenia, które rozpoczyna się w ostatni wtorek każdego miesiąca, trwa do czwartku. Czym są mityczni tytani? To globalny tytan bez limitu punktów życia, widoczny dla wszystkich graczy. Tabela wyników dzieli się na:

 • Najlepszy pojedynczy atak gracza
 • Największa ilość zadanych obrażeń przez gracza (suma zadanych obrażeń)
 • Największa ilość zadanych obrażeń przez SOJUSZ.

Dla każdej tablicy wyników są przewidziane osobne nagrody.

Walka z Mitycznym Tytanem

W zasadzie wygląda podobnie do walki z normalnym tytanem, jednak zachodzą pewne istotne różnice:

 1. Gracz wybiera jeden z trzech poziomów trudności. Im wyższy poziom trudności, tym tytan zadaje większe obrażenia, a bohaterowie gracza otrzymują stosowny bonus do ataku.
 2. Czas walki jest dłuższy. Wynosi on 2 minuty i 30 sekund. Dla normalnego tytana wynosi 1 minutę i 30 sekund.
 3. Mityczny tytan nie posiada paska punktów życia. Jego punkty życia są nielimitowane. Zamiast tego, na środku ekranu widnieje licznik zadanych przez nas obrażeń.
 4. Plansza jest trochę inaczej zbudowana – nie ma pustych pól na skraju tytana. Zamiast planszy 7×5 jest plansza 9×5. Wszystkie klocki dochodzą celu!
 5. Efekty i dolegliwości statusu znajdują się pod paskiem many Mitycznego Tytana. Można też tradycyjnie przytrzymać palec na tytanie, by zobaczyć czas trwania statusów i dolegliwości.
 6. Mityczna aura. Specjalna aura dająca bonus do ataku bohaterom – 20% do ataku oraz regeneracji many tylko i wyłącznie dla pierwszej walki. Czwarte i dalsze użycie tego samego bohatera w walce powoduje nałożenie negatywnych efektów (tabela będzie przedstawiona niżej)
 7. Obserwatorzy. Można ich porównać do pomocników. Odradzają się co każde 3 tury. Przyjmują na siebie obrażenia, dlatego nie każdy atak dojdzie do tytana – jeżeli pomocnicy go „przyjmą” nie będzie też zestunowany. Nie zadają żadnych obrażeń.

Aspekty, które można zaliczyć do identycznych w stosunku do walki z normalnym tytanem:

 • Tytan atakuje co turę
 • Tytan regeneruje manę poprzez trafiane przez nas klocki. Tytan tak samo nie regeneruje many gdy uderzymy klockami w słaby punkt.
 • Uderzenie tytana 3 klockami w jego słaby punkt powoduje jego ogłuszenie (stun – nie atakuje w tej turze).
 • Artefakty bitewne w takiej samej ilości
 • Czas walki – wyświetlany w widocznym miejscu, po jego upływie bądź śmierci naszych bohaterów – koniec walki.
Energia i dostępność Mitycznych Tytanów

Podobnie jak Wieża Ninja – wydarzenie znajdziemy w zakładce Zadania. Do walki z Mitycznymi Tytanami przewidziana jest osobna energia, która regeneruje się raz dziennie. (Tak jak w Wieży Ninja). Nie będzie flaszek przywracających energię.

Poziomy trudności

Jak już wspomniano wcześniej, gracz może wybrać jeden z 3 dostępnych poziomów trudności. Każdy z nich posiada specjalne właściwości:

Jak można zauważyć – zwiększony poziom trudności skutkuje ogromnym boostem do ataku dla naszych bohaterów. Niestety wtedy tytan jest zauważalnie mocniejszy. Wybór poziomu trudności jest też dedykowany początkującym graczom, którzy również będą mogli brać udział w tym wydarzeniu. Poziom ostrożny można porównać do walki z 5* tytanem, odważny 7-8* tytan, a ekstremalny to w przybliżeniu 10* tytan.

Mityczna aura

Mityczna aura posiada dwa rodzaje efektów: pierwsze użycie bohatera oraz kolejne użycia bohatera. Dla pierwszego użycia bohatera, aura gwarantuje pozytywny efekt – +20% do ataku oraz +20% do regeneracji many. Drugie i trzecie użycie bohatera nie aktywuje żadnych efektów mitycznej aury (zarówno pozytywnych jak i negatywnych). Niestety, czwarte i każde kolejne użycie bohatera uaktywnia negatywne efekty nałożone przez Mityczną Aurę. Powoduje obniżenie zadawanych przez bohatera obrażeń, oraz wolniejszą regenerację many. Tabela przedstawia zależność pomiędzy X użyciem bohatera a nałożonymi efektami aury:

Obserwatorzy (pomocnicy tytana)

Mityczny tytan przywołuje 2 obserwatorów (pomocników) co 2 tury. Na początku walki tytan posiada już 3 obserwatorów. Obserwator absorbuje zadawane obrażenia. Jeżeli obserwator znajduje się w słabym punkcie tytana, nie zostanie on zestunowany po „przyjęciu” 3 klocków. Zabicie obserwatorów powoduje obniżenie many Mistycznego Tytana. Obserwator to po prostu pomocnik, który blokuje zadawane obrażenia. Nie może atakować, pełni tylko i wyłącznie rolę tarczy. Obserwatorzy są odporni na kradzież, nie da się też zablokować ich odradzania. Efekt kradzieży użyty na obserwatorach, spowoduje ich zniszczenie.

Tabela przedstawiająca zależność pomiędzy poziomem trudności a obserwatorami:

Istotne fakty o niszczeniu obserwatorów (pomocników):

 • Pomocnicy mogą być zniszczeniu klockami lub umiejętnościami specjalnymi bohaterów.
 • Jeżeli nie trafimy obserwatora bezpośrednio klockiem to i tak przyjmie na siebie część obrażeń.
 • Bezpośrednie trafienia klockami w obserwatorów zadają im większe obrażenia.
 • Artefakty bitewne, mimo, że mogą być użyte tylko na Mitycznego Tytana, powodują, że obserwatorzy również otrzymają obrażenia. Zostaną one podzielone na tytana jak i obserwatorów. Użycie ataku toporem (200 obrażeń) w sytuacji gdy tytan będzie miał na sobie 3 obserwatorów, spowoduje 50 obrażeń dla każdego obserwatora oraz tytana. Bo 200/4 = 50. To samo tyczy się ofensywnych umiejętności specjalnych naszych bohaterów – obrażenia zostaną podzielone na tytana oraz obserwatorów. Nadwyżka obrażeń oczywiście przypadnie samemu tytanowi.
 • Zabicie jednego obserwatora powoduje zmniejszenie many Mitycznego Tytana o 5%.
Lista mitycznych tytanów

Ifrit

Umiejętność pasywna: Odporny na opóźnienie ataku. *np. poprzez użycie artefaktu
Umiejętność specjalna:

 • Zadaje 150% obrażeń wszystkim przeciwnikom.
 • Osłabia wszystkie lodowe klocki na planszy. Osłabione klocki zadają o 50% mniej obrażeń. 

Hades

brak informacji

Gilgamesh

Umiejętność pasywna: Odporny na obniżenie regeneracji many.
Umiejętność specjalna:

 • Zadaje 150% obrażeń wszystkim przeciwnikom.
 • Osłabia wszystkie klocki mroku. Osłabione klocki mroku mają -50% do ataku.

Baba Yaga

brak informacji

Specjalna interakcja podczas walki z Mitycznym Tytanem

Polega na zablokowaniu jednego z używanych przez gracza artefaktów na 3 tury. Po upłynięciu trzech tur przedmiot zostaje odblokowany i… kolejny zostaje zablokowany (może być ten sam, jest to losowe).

Najlepsze sojusze

To specjalny ranking, oparty na całkowitych obrażeniach zadanych przez sojusz. Gracz będzie przypisany do sojuszu, w którym rozpoczął wydarzenie. Jeżeli w trakcie zmieni sojusz na inny, jego obrażenia nie będą się liczyć (dla rankingu najlepszych sojuszy). Nie ma to jednak wpływu na osiągnięcia indywidualne.  

Nagrody 

Nagrody za najlepszy pojedynczy atak na Mitycznego Tytana (indywidualnie) oraz największą sumę obrażeń zadaną tytanowi (indywidualnie).
Nagrody w tych dwóch rankingach są identyczne. Różnią się tylko gwarantowanymi pakietami. Dla sumy obrażeń są to pakiety żelaza.

Gwarantowane: Gigantyczna Paczka Żywności.

Tokeny wezwań (2 losowania)

Token epickiego bohatera: 20%  Token epickiego oddziału: 80%

Symbole talentów (3 losowania)

30 symboli: 50% | 20 symboli: 50%

Materiały do ulepszeń (2 losowania)

4*: 2% | 3*: 98%

Artefakty bitewne (6 losowań)

5*: 5% | 4*: 9% | 3*:20% | 2*:36% | 1*:30%

Materiały do budowy (5 losowań)

4*: 14% | 3*: 20% | 2*: 30% | 1*: 36%

Gwarantowane: Duża Paczka Żywności.

Tokeny wezwań (2 losowania)

Token epickiego bohatera: 13% | Token epickiego oddziału: 25% | Token wezwań: 62%

Symbole talentów (3 losowania)

20 symboli: 100%

Materiały do ulepszeń (2 losowania)

4*: 1% | 3*: 99%

Artefakty bitewne (4 losowania)

5*: 4% | 4*: 4% | 3*: 10% | 2*:35% | 1*: 47%

Materiały do budowy (4 losowania)

4*: 8% | 3*: 10% | 2*: 37% | 1*: 45%

Gwarantowane: Średnia Paczka Żywności.

Tokeny wezwań (2 losowania)

Token epickiego bohatera: 7% | Token epickiego oddziału: 13% | Token wezwań: 80%

Symbole talentów (3 losowania)

20 symboli: 30% | 10 symboli: 70%

Materiały do ulepszeń (2 losowania)

4*: 1% | 3*: 99%

Artefakty bitewne (4 losowania)

5*: 3% | 4*: 3% | 3*: 8% | 2*:35% | 1*: 51%

Materiały do budowy (3 losowania)

4*: 6% | 3*: 8% | 2*: 35% | 1*: 51%

Gwarantowane: Mała Paczka Żywności.

Tokeny wezwań (1 losowanie)

Token epickiego bohatera: 4% | Token epickiego oddziału: 8% | Token wezwań: 88%

Symbole talentów (3 losowania)

20 symboli: 20% | 10 symboli: 35% | 5 symboli: 45%

Materiały do ulepszeń (2 losowania)

3*: 35% | 2*: 65%

Artefakty bitewne (4 losowania)

5*: 2% | 4*: 2% | 3*: 8% | 2*:35% | 1*: 53%

Materiały do budowy (2 losowania)

4*: 4% | 3*: 8% | 2*: 35% | 1*: 53%

Gwarantowane: Bardzo Mała Paczka Żywności.

Tokeny wezwań (1 losowanie)

Token epickiego bohatera: 3% | Token epickiego oddziału: 5% | Token wezwań: 92%

Symbole talentów (3 losowania)

10 symboli: 40% | 5 symboli: 60%

Materiały do ulepszeń (2 losowania)

3*: 20% | 2*: 40% | 1*: 40%

Artefakty bitewne (2 losowania)

5*: 1% | 4*: 3% | 3*: 6% | 2*:35% | 1*: 55%

Materiały do budowy (2 losowania)

4*: 4% | 3*: 6% | 2*: 35% | 1*: 55%

Gwarantowane: brak.

Tokeny wezwań (1 losowanie)

Token epickiego bohatera: 1% | Token epickiego oddziału: 3% | Token wezwań: 96%

Symbole talentów (3 losowania)

10 symboli: 10% | 5 symboli: 40% | 3 symbole: 50%

Materiały do ulepszeń (2 losowania)

3*: 1% | 2*: 50% | 1*: 49%

Artefakty bitewne (2 losowania)

4*: 2% | 3*: 4% | 2*:35% | 1*: 59%

Materiały do budowy (1 losowanie)

4*: 2% | 3*: 4% | 2*: 35% | 1*: 59%

Gwarantowane: brak

Symbole talentów (3 losowania)

3 symbole: 100%

Materiały do ulepszeń (2 losowania)

2*: 50% | 1*: 50%

Materiały do budowy (1 losowanie)

2*: 50% | 1*: 50%

 

Nagrody dla najlepszych sojuszy:

Symbole talentów (4 losowania)

50 symboli: 100%

Artefakty bitewne (8 losowań)

5*: 50% | 4*: 50% 

Materiały do budowy (8 losowań)

4*: 25% | 3*: 25% | 2*: 25% | 1*: 25%

Symbole talentów (4 losowania)

30 symboli: 100%

Artefakty bitewne (7 losowań)

5*: 50% | 4*: 50% 

Materiały do budowy (7 losowań)

4*: 25% | 3*: 25% | 2*: 25% | 1*: 25%

Symbole talentów (3 losowania)

30 symboli: 50% | 20 symboli: 50%

Artefakty bitewne (6 losowań)

5*: 33% | 4*: 33% | 3*: 33% 

Materiały do budowy (6 losowań)

4*: 25% | 3*: 25% | 2*: 25% | 1*: 25%

Symbole talentów (2 losowania)

20 symboli: 100%

Artefakty bitewne (5 losowań)

5*: 33% | 4*: 33% | 3*: 33% 

Materiały do budowy (5 losowań)

4*: 25% | 3*: 25% | 2*: 25% | 1*: 25%

Symbole talentów (1 losowanie)

10 symboli: 100%

Artefakty bitewne (2 losowania)

2*: 50% | 1*: 50% 

Materiały do budowy (2 losowania)

4*: 25% | 3*: 25% | 2*: 25% | 1*: 25%

 

Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Xyz
Xyz
2 lat temu

A co z odejściem do innego sojuszu w trakcie tytana mitycznego?

Gargamel
Gargamel
9 miesięcy temu
Reply to  Xyz

Odpada ci dupa i musisz przez tydzień jeść obierki od ziemniaków