Kopalnia żelaza

kopalnia żelaza empires and puzzlesKopalnia żelaza

Rolą tej budowli jest produkcja żelaza oraz magazynowanie go. Żelazo generowane jest automatycznie, wraz z upływem czasu. Funkcje magazynowe są ubogie, ich dopełnienie stanowi inny budynek – magazyn. Żelazo to główny surowiec służący przede wszystkim do ulepszeń budynków oraz tworzenia większości artefaktów. Alternatywnym sposobem na gromadzenie tego surowca są oczywiście walki na mapie, wypełnianie zadań oraz udział w najazdach.

 

Tabela ulepszeń kopalni żelaza